Werkgerelateerde klachten

Werken zien we als heel vanzelfsprekend, totdat het niet meer gaat. Doordat je ziek bent geworden of een letsel hebt opgelopen, waardoor je je werkzaamheden niet meer naar behoren kunt uitvoeren en/of volhouden.  Soms kan het werk zo belastend zijn in combinatie met privéomstandigheden, dat je regelmatig moet verzuimen.
Het kan ook zijn dat je graag wil (blijven) werken, maar dat je een aangeboren aandoening hebt en de werkplek niet geschikt te maken is. Lichamelijk functioneren, fysieke omgeving en takenpakket matchen niet met elkaar.
Een belangrijke vraag is dan: hoe kan ik weer aan het werk?

bekijk specialisten 

Veel voorkomende werkgerelateerde klachten zijn

  • rug- en zitklachten
  • klachten van arm, nek en schouders (RSI)
  • visus- en gehoorproblemen
  • concentratieproblemen, bijv. bij ADHD of een whiplash
  • spanningsklachten, zoals bij een burn-out
  • omgaan met collega’s, zoals bij autisme
  • til- en verplaatsingsproblemen

Wie kan de ergotherapeut inschakelen?

  • werkgever of werknemer
  • arbeidsdeskundige of bedrijfsarts, Arbodienst
  • letselschade adviseur

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

De ergotherapeut zal eerst een uitgebreide diagnostiek uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van de werknemer zelf, zijn lichamelijke, psychische en sociale vaardigheden en werkopvatting,  naar de werkplek en het takenpakket van de werknemer. De ergotherapeut laat de werknemer hierbij zijn eigen werkzaamheden uitvoeren. Vervolgens wordt  met de werkgever een gesprek gevoerd over taakeisen en mogelijkheden binnen de organisatie. Met beide worden de knelpunten in kaart gebracht. Wij werken bij voorkeur volgens de Participatieve Aanpak.

Naar aanleiding van de diagnostiek wordt er een advies naar zowel werknemer als werkgever gegeven. In sommige gevallen is het voldoende alleen een advies uit te brengen en kunnen werkgever en werknemer dit samen uitvoeren.
De werknemer past het advies toe om bijvoorbeeld de werkplek anders in te richten of de werktaken anders in te delen. 

In andere gevallen wordt er training of coaching gegeven aan werknemer en indien nodig ook aan werkgever of collega’s.

Wanneer er sprake van een spoor-2-traject, adviseert, begeleidt of traint de ergotherapeut werkgever en werknemer. Indien nodig zoekt de ergotherapeut uit wat het meest geschikte hulpmiddel is of op welke manier de werksituatie aangepast kan worden. De ergotherapeut begeleidt het hele traject van indicatie tot levering en evaluatie van het middel.

Werkplekadvies

Wanneer in een bedrijf meerdere werknemers klachten ondervinden of de werkgever klachten wil voorkomen,  kan op basis van een offerte de ergotherapeut ingeschakeld voor een preventieve aanpak. Bijvoorbeeld in de vorm van een tilcursus of een scholing ‘werkplek instellen’.

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by