Longziekten COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een verzamelnaam voor longaandoeningen die zich kenmerken door een niet of niet geheel op te heffen belemmering van de luchtwegen (longen).  Deze belemmering (obstructie) wordt steeds erger en hangt samen met een abnormale ontstekingsreactie van de longen op prikkels van buitenaf, zoals: allergieën, roken of kleine gas- of stofdeeltjes. Genezing is niet mogelijk, maar het ziekteproces is af te remmen en de ervaren gevolgen kunnen wel verminderd worden.

bekijk specialisten

De gevolgen van COPD

 • De gevolgen van COPD zijn onder andere:

  •  Benauwdheid (dyspnoe) en kortademigheid 
  •  Longaanvallen / astma aanvallen (exacerbatie)     
  •  Verhoogde sputumproductie (taai slijm)       
  •  Vermoeidheid       
  •  Verminderde conditie en minder inspanningsvermogen       
  •  Verminderde voedingstoestand       
  •  Verminderde spiermassa en gewichtsverlies       
  •  Angst / onzekerheid

Hoe meer de aandoening vordert, des te ernstiger de symptomen. De impact op het dagelijks leven neemt toe.

  Wat kan een ergotherapeut betekenen?

  Door bovenstaande gevolgen kunnen de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam gaan. Hierbij valt te denken aan activiteiten zoals: wassen, aankleden, koken, huishoudelijke taken, gebruik maken van het openbaar vervoer, werken, het uitvoeren van hobby’s enzovoorts.

  In eerste instantie bespreekt de ergotherapeut samen met u bij welke activiteiten u de meeste knelpunten ervaart of welke activiteit u wellicht helemaal niet meer kunt uitvoeren. Samen met u wordt bepaald welke activiteit(en) voor u het belangrijkste zijn om weer zelf uit te kunnen voeren. Hiermee wordt dan als eerste aan de slag gegaan.

  Er volgt een observatie van een door u gekozen activiteit om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden en beperkingen. Vervolgens wordt in samenspraak met u een plan van aanpak opgesteld en start de behandeling.

  De ergotherapeut kan u onder meer de volgende behandelingen aanbieden:

  • Educatie aan u en uw naasten zodat u inzicht krijgt in uw ziekte en begrijpt wat de aandoening voor uitwerking heeft op het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.
  • Leren omgaan met cognitieve beperkingen, zoals geheugenproblemen, verminderde concentratie, overprikkeling, het niet goed kunnen plannen of uitvoeren van dagelijkse activiteiten.
  • Uitleg en advies aan u of uw naasten over levensstijl en (belastende) omgevingsfactoren. Denk hierbij aan het vermijden van bepaalde prikkels, beweging, roken en voeding.
  • Het leren toepassen van energiemanagement door:
   • Inzicht in uw activiteitenpatroon en de ‘zwaarte’ van uw activiteiten krijgen; een balans vinden tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van het meetinstrument ‘de Activiteitenweger’ of de behandelmodule ‘Niet Rennen Maar Plannen’.
   • Het gebruiken van de ELVOSICO methode (ELimineren - VOlgorde veranderen - SImplificeren - COmbineren).
  • Het aanleren en toepassen van ergonomische principes bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten thuis of op het werk.
  • Het leren toepassen van ademregulatie tijdens het uitvoeren van activiteiten.
  • Aanpassingen / voorzieningen in en rondom de woning via de gemeente (Wmo) aanvragen en het proces bewaken; hierbij valt de denken aan een traplift, scootmobiel, huishoudelijke hulp of Vervoer Op Maat (regiotaxi).
  • In geval van compensatie: hulp bij het selecteren en het leren gebruik maken van het juiste hulpmiddel. De ergotherapeut adviseert u tevens waar u het hulpmiddel kunt lenen/huren/kopen en informeert over eventuele vergoeding hiervan. In sommige situaties kunt u samen met de ergotherapeut een hulpmiddel eerst vrijblijvend uitproberen.

  Het uiteindelijke doel van uw ergotherapeut is dat u de activiteiten waar u het meeste waarde aan hecht weer naar tevredenheid en zoveel mogelijk zelfstandig en veilig kunt uitvoeren.

  Maak een afspraak

  Bedrijfsnaam
  © Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
  Created by