Chronische pijn | chronisch vermoeid

Chronische pijn en/of vermoeidheid is een onzichtbare beperking die in onze – steeds drukker wordende – maatschappij steeds meer voorkomt. Deze onzichtbaarheid maakt het moeilijk om er mee om te gaan, er hulp voor te krijgen en om het uit te leggen aan uw naasten. Bovenal kan het een beperking zijn in uw dagelijkse leven. Zelfs de meest basale handelingen zoals opstaan uit bed, het wassen en aankleden en naar uw werk gaan kunnen eronder lijden. Het zijn klachten die gedurende de hele dag en nacht aanwezig kunnen zijn en u afremmen in uw bezigheden. Helaas kan het in sommige gevallen niet worden opgelost door een huisarts of specialist.

Pijn en vermoeidheid komt veel voor bij mensen met

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

De ergotherapeut zal eerst in kaart brengen op welke gebieden u wordt belemmerd door de pijn of vermoeidheid. De nadruk van de ergotherapeut ligt op betekenisvolle activiteiten: zelfverzorging, hobby’s als schilderen of paardrijden, spelen met uw kinderen of werken. Er zal worden gekeken hoe u momenteel omgaat met de klachten en in welke mate ze u beperken. Vervolgens wordt er gekeken naar uw wensen: wat wilt u weer kunnen bereiken?

In de beginfase zal er worden stilgestaan bij de oorzaak van uw klachten. Soms is er echter geen aanwijsbare oorzaak. In beide gevallen wordt gekeken naar factoren die de klachten in stand houden en hoe ze uw leven beïnvloeden. Met technieken zoals SFBT (Solution Focused Brief Therapy) of ‘Motivational interviewing kan de ergotherapeut u helpen in het stellen (en later ook bereiken) van doelen.

Daarna kan de behandeling verschillende kanten op gaan: kunnen de klachten verminderd worden door uw dagelijkse bezigheden anders in te delen in de tijd? Zijn er misschien verbeteringen te krijgen door de activiteit op een andere manier te doen? Of zijn er misschien nog andere hulpbronnen of handigheidjes die u kunt inschakelen om het makkelijk voor u te maken?

De typerende aanpak van een ergotherapeut is praktijkgericht. Tijdens de behandeling worden de activiteiten die voor u belangrijk zijn uitgebreid bekeken en zal u samen met de ergotherapeut zoeken naar mogelijkheden om de pijn of vermoeidheid de baas te zijn. Hier heeft de ergotherapeut verschillende tools voor die hij samen met u kan inzetten. Zo kan het tijdschrijven middels een weeklijst of middels de ‘activiteitenweger’ helpen om zicht te krijgen op de invloed van uw klacht op uw dagelijks functioneren. Een ander veel voorkomende benadering is het gradueel opbouwen van de voor u belangrijke activiteiten, of een van de vele praktische tips uit het ‘niet rennen maar plannen’ programma.

 

Daarnaast biedt EZL een groepsaanbod – ‘Omgaan met vermoeidheid’ waarin bovenstaande onderdelen uitgebreid aan bod komen. Door de groepsbenadering kunnen cursisten van elkaar leren, maar ook ervaringen delen.

Meerdere ergotherapeuten van EZL kunnen deze problematiek behandelen.


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by