Aandacht & concentratie

Als u merkt dat uw kind moeite heeft met het volhouden van een activiteit, zijn werkjes niet afkrijgt of  snel afgeleid of vergeetachtig is, kan er sprake zijn van concentratieproblemen. Er kan ook sprake zijn van: rusteloosheid, veel en druk praten, moeite met stil zitten, chaotisch zijn en moeite hebben met het organiseren van taken en activiteiten.

Veel kinderen ervaren concentratieproblemen in de klas, maar ook in de thuissituatie of in een andere omgeving wordt een beroep gedaan op aandacht en concentratie. Zeker wanneer verschillende handelingen achter elkaar moeten worden uitgevoerd bijvoorbeeld opstaan – aankleden – ontbijten – tandenpoetsen – schoenen aantrekken, etc. Vaak kunnen zij de van hen verwachte taken niet afmaken, omdat ze snel afgeleid zijn door andere prikkels uit de omgeving.

Aandacht- en concentratie problemen komen veel voor bij kinderen in de schoolgaande leeftijd. Diagnoses waarbij deze problemen voorkomen zijn onder andere:

  • ADHD
  • ADD
  • DCD
  • Autisme.

bekijk specialisten

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

Wanneer er sprake is van aandacht- en concentratie problematiek, zal een ergotherapeut starten met een probleem verhelderend gesprek om te bepalen in welke situaties de problemen zich met name voordoen. Daarbij kan ook aan de leerkracht om informatie worden gevraagd. Daarna zal meestal een observatie plaatsvinden (eventueel thuis of op school) om het functioneren van het kind in kaart te brengen. Er zal hierbij gekeken worden naar o.a. initiatiefname om aan een taak te beginnen, duur van de volgehouden aandacht, reden van afleiding, het volbrengen van taken en de mogelijkheid om zelf weer terug te keren naar de taak

Soms hangt aandachtsproblematiek samen met problemen in het verwerken van zintuigelijke prikkels. Kijk voor meer informatie bij sensorische integratie.

De belangrijkste behandelmethoden die gebruikt worden bij aandachts- en concentratieproblemen zijn de stop- en denk methode en gedragstherapeutische technieken.

Stop- en Denk methode

Voor de begeleiding van werkhoudingsproblemen bij kinderen werken wij met de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, de methode met de vier beertjes. Het kind leert hiermee om bewust zijn handelingen te sturen, structureren en zijn taken af te maken.

Gedragstherapeutische technieken

Om gedrag te kunnen veranderen wordt er gewerkt met verschillende therapeutische technieken. Wij maken o.a. gebruik van de ‘schatkist’, om de kinderen te belonen wanneer zij goed gedrag vertonen, of hun doel behalen. Daarnaast werken wij met de trek-lijst. Dit is een punten-aftrek systeem dat gebruikt wordt om een samen met het kind vooraf gesteld doel te behalen.

Compensatiestrategieën

De omgeving speelt vaak een grote rol bij aandacht- en concentratie problematiek. Om deze reden wordt ook de omgeving betrokken bij de behandeling en kan deze aangepast worden.

Enkele compensatiestrategieën kunnen zijn:

  • Het werken met een koptelefoon
  • Het zitten op een wiebelkussen
  • Het friemelen met een tangle
  • Het bijten op een bijthulpstuk

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by