Werkwijze

Wat kunt u van ons verwachten?

Na verwijzing en aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Hierin wordt samen met u vastgesteld wat de belangrijkste problemen zijn die u ervaart in uw dagelijks leven en waar we samen aan kunnen gaan werken (het behandelplan). Afhankelijk van het probleem, vindt verder onderzoek plaats (observatie, testen, huis- of werkbezoek). Tevens wordt vastgesteld welke mogelijkheden u zelf ter beschikking hebt en hoe u die kunt inzetten. We kijken hierbij naar u én naar uw omgeving.

Vervolgens vindt er training plaats of leert u op een andere manier activiteiten uit te voeren. Als dit niet mogelijk is zoekt de ergotherapeut een oplossing in de vorm van een hulpmiddel, instructie aan betrokkenen of aanpassing van de taken of omgeving. Er wordt met andere hulpverleners afgestemd.

De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en na afloop vindt met uw instemming een schriftelijke rapportage naar de verwijzer plaats. Zo nodig verwijzen wij door naar een andere specialist.

Vanuit EZL willen wij u de beste kwaliteit van zorg bieden; ons motto is dat we doorgaan totdat het probleem is opgelost.

Wat wij van u verwachten

Wilt u bij uw eerste afspraak een identiteitsbewijs meenemen? Wij moeten deze gegevens altijd eerst controleren.
Gebruikt u medicijnen? Noteer de naam of waarvoor u de medicatie inneemt.
Heeft u  vragen  voor de ergotherapeut, schrijf ze van tevoren even op.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan uw therapeut of het secretariaat door te geven, uiterlijk 24 uur van tevoren. Zo niet, dan wordt  de afgesproken behandeltijd  in rekening gebracht, dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by