Vallen

In Nederland valt 30% van de thuiswonende ouderen wel eens. Kent u dat: even snel naar het toilet, de bel of de telefoon lopen en dan duizelig worden of vallen over een kabel of het wieltje van de rollator.

Een val heeft vaak grote gevolgen. Er kan angst ontstaan om nogmaals te vallen of u kunt letsel oplopen, bijvoorbeeld een gebroken heup. Wanneer er ernstig letsel ontstaat, kan dit zelfs een ziekenhuisopname tot gevolg hebben.

bekijk specialisten 

Bij onderstaande ziektebeelden is er een verhoogd risico op vallen

Het vergrote risico kan te maken hebben met achteruitgang van de algehele fitheid, het slechter gaan lopen, slechter zien, gehoor problemen of het gebruik van bepaalde medicatie.

De ergotherapeut maakt samen met de cliënt een valrisico-analyse. Deze richt zich op risicofactoren t.a.v. het functioneren in Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) zoals wassen, aankleden, koken.  Daarnaast richt de valrisico-analyse zich op valangst, cognitief functioneren en omgevingsfactoren.

Vervolgens bespreekt de therapeut samen met u  wat mogelijke doelen zijn. Hiervoor gebruikt de therapeut de Canadian Occupational Performance Measure (COPM).

Behandeling

Aan de hand van uw doelen wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling houdt rekening met uw persoonlijke mogelijkheden, uw activiteiten en uw omgeving. Enkele voorbeelden zijn:

  • het vergroten van uw inzicht in valrisico situaties en veranderen van  uw gewoontes, veiliger leren handelen
  • het vereenvoudigen van de activiteit of veranderen qua duur, tijdstip of volgorde van deelhandelingen
  • een veiliger handelingsomgeving creëren, verminderen van risico’s, betrekken van uw (sociaal) netwerk of inzetten van extra begeleiding en zorg

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by