Betalingsvoorwaarden

Rondom de betaling zijn algemene regels opgesteld. Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van Ergotherapie Nederland:

  1. Cliënt is voor iedere behandeling betaling verschuldigd, indien er geen vergoeding door de zorgverzekering plaats vindt.
  2. Behandelingen die niet tijdig zijn afgezegd (minimaal 24 uur tevoren) worden in rekening gebracht. Een rekening voor niet-verschijnen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient door de cliënt zelf betaald te worden.
  3. De betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
  4. Indien de betaling uitblijft, verkeert de cliënt in verzuim vanaf de 31e dag na de factuurdatum. Vanaf die datum is de ergotherapeut gerechtigd kosten in rekening te brengen en incassomaatregelen te treffen.
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by