Kwaliteit

EZL staat garant voor een goede kwaliteit door middel van

 • registratie in het Kwaliteitsregister voor Paramedici
 • lidmaatschap van de beroepsorganisatie Ergotherapie Nederland
 • handhaving van de wet BIG en de beroepscode Ergotherapie
 • in achtneming van de WGBO en WKKGZ
 • intervisie en supervisie
 • bij- en nascholing
 • zorgvuldige cliëntenregistratie, cliëntendossier en behandelrapportage
 • evaluatie en cliënttevredenheidsonderzoek
 • multidisciplinair overleg
 • doorverwijzing of consultatie bij vraagstellingen die de deskundigheid van de therapeuten te boven gaat
 • opleiden van therapeuten en administratieve medewerkers
 • deelname aan onderzoek van hogescholen en universiteit 


 

© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by