Privacy

Persoonsgegevens

Door middel van het gebruik van het contactformulier is het mogelijk om een vraag te stellen of u aan te melden bij EZL. Hiervoor vragen wij u uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer  en e-mailadres aan ons door te geven. EZL legt deze gegevens vast in haar cliëntenadministratie. De therapeut houdt digitaal of schriftelijk een dossier van u bij; u heeft hier op verzoek inzage in.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft. EZL bewaart en beheert deze gegevens om u  informatie te kunnen sturen of contact met u op te kunnen nemen voor het maken van een afspraak, indien door u gewenst. Uw gegevens zullen worden bewaard totdat u zich bij ons afmeldt. Indien u in behandeling bent bij EZL, worden uw gegevens na afsluiting van de behandeling conform de huidige wetgeving nog 10 jaar bewaard.

© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by