Privacy

Persoonsgegevens

Door middel van het gebruik van het contactformulier is het mogelijk om een vraag te stellen of u aan te melden bij EZL. Hiervoor vragen wij u uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres aan ons door te geven. EZL bewaart en beheert uw gegevens om u  informatie te kunnen sturen of contact met u op te kunnen nemen voor het maken van een afspraak, indien door u gewenst.

EZL legt deze gegevens vast in haar cliëntenadministratie. De therapeut houdt digitaal of schriftelijk een dossier van u bij; u heeft hier op verzoek inzage in. Wanneer de therapeut u de inzage niet (volledig) kan toestaan, zal de therapeut daar een onderbouwde motivatie voor geven, bijvoorbeeld wanneer dit de privacy van anderen schaadt.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft.
U heeft het recht om dit verzoek weer in te trekken.

Uw gegevens zullen worden bewaard totdat uw vraag is afgehandeld.
Indien u in behandeling bent bij EZL, worden uw gegevens na afsluiting van de behandeling conform de huidige wetgeving nog 15 jaar veilig bewaard.
Wanneer u uw gegevens wilt laten wijzigen of vernietigen, kunt u daarvoor via het contactformulier een verzoek indienen en zullen wij dit voor u in orde maken.
Wilt u meer weten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, dan treft u hier een uitgebreide privacyverklaring aan.
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en komt u er samen met EZL niet uit, dan kunt u dit melden via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by