Onze organisatie

Waar wij voor staan

Wij gaan uit van wie de cliënt is, met zijn eigen levensverhaal, zijn eigen mogelijkheden, cultuur, gewoonten en omgeving. Dit betekent behandeling op maat, meestal individueel of op het gezin gericht. 
Een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, waarbij de client in zijn dagelijks leven veilig, efficiënt en zo zelfstandig mogelijk kan functioneren, dat is ons doel. Onze behandeling vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt, daar waar het nodig is. Dat betekent aandacht voor de leefstijl en werkwijze van de cliënt en zijn naasten, flexibel en inventief zijn en afstemmen met de andere betrokkenen (leerkracht, werkgever, professionele hulpverleners). Uit onderzoek is gebleken dat dit de meest efficiënte en effectieve behandelwijze is.  
EZL kenmerkt zich door:

 • ondernemende ergotherapeuten met eigen specialisatie
 • het (levens)verhaal van de cliënt centraal te stellen
 • door te gaan tot het handelingsprobleem is opgelost
 • teamsamenwerking en intervisie
 • samenwerking met professionals en mantelzorg
 • samenwerking in de wijk, in zorgketens en netwerken in de regio
 • scholing en coaching van studenten en beginnende professionals

Hoe wij georganiseerd zijn

EZL, opgericht in 2001, is van een maatschap uitgegroeid tot een franchise-organisatie voor eerstelijns ergotherapie. Dat betekent dat alle ergotherapeuten als zelfstandige werkzaam zijn onder de koepel van EZL voor eigen rekening en risico, met deling van gezamenlijke kosten. Zelfstandig maar niet helemaal alleen. Onze visie is dat je kwaliteit in een eerstelijns setting niet in je eentje kunt leveren. Wij ondersteunen elkaar in professionaliteit en ondernemerschap. Zodat je voor cliënten zichtbaar en bereikbaar bent als goede ergotherapeut. Bijkomend voordeel is dat je door gezamenlijk te werken kennis en kunde kunt delen. Dit bevordert de kwaliteit van allen.

Doelgroepen

EZL richt zich op kinderen, volwassenen en ouderen met beperkingen in het dagelijks functioneren ten gevolge van lichamelijke, psychosociale of ontwikkelingsstoornissen. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die de cliënt daardoor ondervindt.
Bedrijven kunnen EZL inschakelen voor werknemers die beperkingen ondervinden in het uitvoeren van hun werk, in het kader van preventie en re-integratie.  

Doelstellingen

De ergotherapeuten van EZL richten zich op:

 • herstel van vaardigheden, taken en activiteiten in relatie tot de dagelijkse verantwoordelijkheden
 • ontwikkeling, het leren van vaardigheden
 • preventie van beperkingen

De ergotherapeutische behandeling focust op betekenisvol functioneren in

 • zelfredzaamheid: zelfverzorging, vervoer, budgetteren, communicatie, sociale contacten
 • werk / productiviteit:  betaald werk of vrijwilligerswerk, huishouden, opleiding, school
 • ontspanning: hobby’s, zinvolle dagbesteding, recreëren en spelen

Deskundigheid

Ergotherapeuten zijn algemeen en breed opgeleid om te kunnen werken met alle doelgroepen in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. EZL vindt echter dat kwaliteit pas geleverd kan worden door verdere specialisatie. Op grond van scholing en persoonlijke affiniteit zijn de ergotherapeuten van EZL deskundig voor verschillende diagnosegroepen, ongeacht de oorzaak en de complexiteit. 

Wat wij bieden

EZL biedt ergotherapeutische diagnostiek, behandeling, begeleiding, advies en preventie. Bij de afzonderlijke behandelingen vindt u nadere uitleg over onze werkwijze.

Samenwerking

EZL is aangesloten bij ParkinsonNet, de CVA-zorgketen Maastricht-Heuvelland en de EDOMAH kenniskring. We werken samen met alle ziekenhuizen in de regio en de revalidatiecentra van Adelante en Nijmegen. Therapeuten nemen deel aan multidisciplinair overleg voor kwetsbare ouderen en werken nauw samen met verschillende disciplines (huisartsen en POH’s, thuiszorg, oefen- en fysiotherapie, logopedie, psychologie). In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet werken wij nauw samen met de gemeentes in Maastricht-Heuvelland en Parkstad.
Met  diverse  leveranciers op het gebied van hulpmiddelen hebben we goede contacten.

© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by