Fijne motoriek & schrijven

Kinderen die problemen hebben in de fijne motoriek hebben vaak moeite met de uitvoer van diverse dagelijkse activiteiten. Het lukt niet om deze activiteiten zelfstandig uit te voeren, de uitvoering gaat onhandig of traag. Veel voorkomende moeilijkheden zijn veters strikken, knoopjes dichtmaken, tandenpoetsen of bouwen met bijvoorbeeld Lego of K’nex, tekenen, knippen, plakken en schrijven.

Het schrijven is een complexe taak waarbij veel gevraagd wordt van de fijn motorische vaardigheden. Bovendien spelen taal en spelling ook een grote rol, waardoor de aandacht en concentratie niet volledig op het motorische aspect kunnen worden gericht. De moeilijkheden resulteren vaak in een onleesbaar handschrift, pijn, schrijfkramp en/of een laag schrijftempo. Hierdoor kan het kind een achterstand krijgen ten opzichte van andere kinderen wat kan leiden tot minder zelfvertrouwen.

Schrijven is ook belangrijk voor de algehele taalontwikkeling en het lezen.

Bij kleuters uiten de fijn motorische moeilijkheden zich vaak al in het voorbereidend schrijven, tekenen en kleuren. Door vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van de problemen kan een achterstand zoveel mogelijk worden voorkomen.

bekijk specialisten

Fijne motoriek- en schrijfproblemen komen veel voor bij kinderen met

  • Hypermobiliteit
  • DCD
  • Een vertraagde ontwikkeling
  • Aangeboren afwijkingen

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

De ergotherapeut zal altijd eerst uitgebreide diagnostiek uitvoeren. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de fijn motorische ontwikkeling, handvoorkeur, richtingsvoorkeur, tweehandig samenwerken, pengreep, etc. Maar ook andere factoren die mogelijk invloed hebben worden bekeken, zoals; aandacht, concentratie, interesse en de omgeving.

Naar aanleiding van de diagnostiek kan een advies worden gegeven over mogelijke interventies. In sommige gevallen ondersteunt de ergotherapeut ouders, de leerkracht of andere betrokkenen om deze interventies toe te passen. In andere gevallen wordt ergotherapeutische behandeling gestart. Ook kan advies worden gegeven over geschikt materiaal en hulpmiddelen.

De ergotherapeutische behandeling bestaat vaak uit een taakgerichte aanpak. Het kind leert hierbij om de werkwijze zelfstandig toe te passen.  Instructie en begeleiding worden afgestemd op het individuele kind. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de interesses van het kind en overige factoren die invloed hebben op de uitvoering van de taak.

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by