Oncologie

Kanker kent vele vormen en vele varianten met voor ieder mens hele verschillende gevolgen in het dagelijks functioneren. Juist daarom beperkt de ergotherapeut zich niet tot een specifieke behandelmethode. Ergotherapeuten maken gebruik van de kennis vanuit de oncologie en houden in hun behandeling rekening met de (gevolgen van de) oncologische behandeling. Afhankelijk van het soort kanker en de locatie (organen, botten, hersenen, huid)  maar ook in de verschillende stadia van de behandeling, ervaren mensen andere  problemen. De ergotherapeut zal met u nagaan waar op dit moment voor u de belangrijkste vraag ligt op het gebied van uw dagelijks functioneren.

bekijk specialisten

Welke beperkingen ervaart u?

Er kunnen problemen ontstaan met  lang lopen, zitten en liggen, het uitvoeren van uw hobby is te vermoeiend, u kunt misschien niet meer alles onthouden en u krijgt uw werkzaamheden niet meer goed gepland. Naarmate de ziekte verergert  kunnen er meer complicaties optreden. Ook kunnen er nieuwe problemen ontstaan, waar u eerder geen last van had. Veel voorkomende vragen zijn:

 • uw energievermogen is verminderd tot zeer laag.
 • activiteiten uitvoeren wordt steeds moeilijker
 • uw partner/mantelzorger weet geen raad met de situatie en de dagelijkse problemen
 • zit- en lig-problematiek
 • concentratie en geheugen verslechteren
 • welke hulpmiddelen zijn geschikt? Hoe kom ik hieraan? En hoe worden die vergoed?
 • kan ik mijn oude werk weer doen?  Hoe kan mijn werk aangepast worden of welke werkzaamheden kan ik nog uitvoeren?

Wat kan de ergotherapeut betekenen?

De ergotherapeut zal altijd eerst onderzoek doen naar uw wensen, mogelijkheden en beperkingen en brengt uw dagelijkse routines en werkzaamheden in kaart, bijvoorbeeld met de Lastmeter of de Fatigue Scale. Ook wordt hierbij gekeken naar de belemmeringen in uw fysieke omgeving of gevolgen voor uw naasten met o.a. de Caregiver Straint Index. Naar aanleiding van de diagnostiek worden mogelijke interventies met u besproken. 

De ergotherapeutische behandeling kan in de curatieve fase bestaan uit:

 • een goede balans vinden tussen belasting en belastbaarheid met behulp van ‘Niet rennen maar plannen’ of de Activiteitenweger, zodat je aan de voor jou belangrijke activiteiten toekomt ondanks verminderde conditie of energie
 • Graded activity, het in kleine stapjes een steeds hoger doel bereiken
 • leren omgaan met angst, erover praten, negatieve gedachtes omzetten in positievere gedachtes
 • activiteiten op een andere wijze uitvoeren, bijv. gebruik maken van geheugen strategieën of activiteiten in deelstappen verdeeld over de dag uitvoeren, zittend in plaats van staand werken tijdens huishoudelijke activiteiten;
 • assertief leren zijn naar de omgeving, bijvoorbeeld naar collega’s op de werkplek leren uitleggen wat ze van je kunnen verwachten.

In de palliatieve fase ondersteunt de ergotherapeut zowel op psychosociaal gebied als op het vinden van praktische oplossingen, om bijvoorbeeld nog zo lang mogelijk deel te kunnen blijven uitmaken van het gezin. Welke activiteiten zijn voor u nog van waarde en hoe kunnen we deze realiseren?  De ergotherapeut geeft advies om de dagelijkse activiteiten zo efficiënt, makkelijk en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.  

In de terminale fase zorgt de ergotherapeut voor een goed zit- en ligcomfort  middels de juiste hulpmiddelen. Het proces van keuze van het hulpmiddel tot instructie van het gebruik aan bijvoorbeeld de mantelzorger wordt door de ergotherapeut begeleid.  In deze fase worden de hulpmiddelen via de WMO of zorgverzekeraar met spoed aangevraagd.

Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by