Houding & verplaatsen

De dagelijkse handelingen van kinderen kunnen sterk worden beïnvloed wanneer er problemen zijn in de lichaamshouding of in het zich verplaatsen. Voorbeelden van problemen die zich kunnen voordoen zijn: het niet zelfstandig kunnen opstaan of gaan zitten, niet rechtop kunnen blijven zitten (onderuit of scheef zakken). Voor veel dagelijkse handelingen is een goede zithouding een belangrijke voorwaarde.  Zo moeten kinderen werkjes kunnen maken op school, huiswerk maken, computeren en eten aan tafel. Ook het liggen en staan zijn belangrijk bij activiteiten.

Als je niet goed kunt liggen of zitten, of niet zelf kunt veranderen van houding  kun je last krijgen van  pijn, vermoeidheid, vergroeiingen en drukwonden, met als gevolg dat belangrijke dagelijkse handelingen niet goed of soms zelfs helemaal niet kunnen worden uitgevoerd.   

Jezelf kunnen verplaatsen is van grote invloed op de zelfstandigheid van kinderen en speelt ook een grote rol bij veel dagelijkse activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan naar de WC  gaan, iets uit de kast pakken, traplopen, zelf naar school gaan, sporten en fietsen.

bekijk specialisten 

Problemen in de houding en het verplaatsen komen veel voor bij kinderen met

  • Hersenletsel, zoals Cerebrale Parese (CP)
  • Spierziekten, zoals Duchenne of SMA
  • Spina Bifida
  • Syndroom van Down
  • Hypermobiliteit
  • Aangeboren afwijkingen in spieren, botten en zenuwstelsel

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

De ergotherapeut zal altijd met ouders en kind nagaan bij welke situaties, taken en handelingen de problemen zich voordoen. Er vinden een of meerdere observaties plaats om de afzonderlijke elementen goed te kunnen beoordelen. Daarbij kijken we uiteraard naar de houding en de motorische vaardigheden, zoals spierkracht en coördinatie, maar ook naar andere factoren die mogelijk invloed hebben, zoals waarneming en reactievermogen van het kind, aanwezig meubilair en overige gezinsleden, die hier gebruik van maken. Met ouders en kind wordt nagegaan welke handelingen het kind moet en wil kunnen doen.

Naar aanleiding van de diagnostiek wordt bepaald welke aanpak nodig is. Bij problemen in de houding of het verplaatsen zijn drie verschillende interventies mogelijk: functionele oefentherapie, instructie aan ouders of advies rondom hulpmiddelen, voorzieningen of  woningaanpassingen. Ook kan worden gekozen voor een combinatie van deze interventies.

Bij de  functionele oefentherapie leert uw kind door middel van een taakgerichte aanpak een juiste uitgangshouding in te nemen of leert stapsgewijze een nieuwe handelingswijs aan. Dit gebeurt met de eigen spullen en in de eigen omgeving van het kind.

Instructie of training van ouders

Soms kan het voldoende zijn om het kind de juiste aanwijzingen te geven of een stukje op weg te helpen bij het leren hanteren van een nieuwe werkmethode. Hierbij kunnen ouders of andere (mantel)zorgers een rol spelen. De ergotherapeut kan hen advies geven over de juiste begeleiding; bijvoorbeeld bij een kind met spasme de strekreflex voorkomen, zodat het kind niet uit de stoel glijdt. Of de ergotherapeut leert de ouders op welke manier ze het kind kunnen helpen om van de rolstoel op het toilet te komen.

Advies rondom hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen

Hierbij staat de praktische insteek voorop. Een hulpmiddel of een aanpassing moet het kind zo goed mogelijk in staat stellen zijn dagelijkse handelingen uit te voeren. De ergotherapeut kijkt waar het hulpmiddel aan moet voldoen, zoals technische eisen en bruikbaarheid voor alle betrokkenen en de situatie. Hoe kan bijvoorbeeld het kind met zijn elektrische rolstoel mee in de auto? Of welk schoolmeubilair is geschikt voor dit kindje in deze klas?

De ergotherapeut geeft informatie over de aanvraagprocedure en de vergoeding. Ook ondersteunt de ergotherapeut ouders in het contact met gemeente, zorgverzekeraar en leverancier. Na levering van de voorziening blijft de ergotherapeut betrokken voor evaluatie en indien nodig training in het gebruik van de voorziening.

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by