Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

ALS  is een veelal snel verlopende progressieve zenuw/spierziekte. De snelheid van achteruitgang is bij iedere patiënt verschillend. Voor de ergotherapeut maakt het geen verschil; het belangrijkste is dat we snel en adequaat met de hulpvragen aan de slag gaan, die op dit moment voor u of uw naaste het meest relevant zijn. Doorslaggevend hierbij zijn de benutbare mogelijkheden van u en (de mensen uit) uw omgeving.

Bij ALS sterven de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de hersenen langzaam af. Dit zijn de zenuwcellen die de spieren in het lichaam aansturen. De eerste verschijnselen zijn vaak verminderde kracht in de armen of benen, waardoor knopen dichtmaken of schrijven een probleem worden. Soms kan men niet meer goed met anderen communiceren door moeite met spreken. Ook slikken of ademen kan moeizaam zijn. De ziekte leidt tot toenemende beperkingen in het dagelijks functioneren. 

bekijk specialisten

Wat doet de ergotherapeut?

Een ergotherapeut begeleidt mensen met ALS, PSMA en PLS om belemmeringen in hun dagelijkse activiteiten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Het gaat erom dat u zo lang mogelijk kunt blijven doen wat u belangrijk vindt. Dit staat bij de ergotherapie centraal.
De ergotherapeut zoekt samen met u en uw naaste naar oplossingen voor problemen bij deze dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt gekeken naar uw persoonlijke vaardigheden, naar uw woon-, werk- en sociale omgeving.

De ergotherapeut ondersteunt en adviseert u bij het behouden van zoveel mogelijk zelfstandigheid bij:

  • mobiliteit (verplaatsen binnen en buiten)
  • zelfverzorging
  • huishouden
  • communicatie
  • werk
  • dagbesteding / ontspanning
  • sociale en maatschappelijke activiteiten buitenshuis.

De ergotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het realiseren van een goede zithouding en eventueel hoofdondersteuning. Een andere voorbeeld is het trainen van een meer adequate manier van communiceren, zoals bediening van telefoon of tablet.

Hulpmiddelen

ALS is een ziekte die tot steeds meer beperkingen leidt. U wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over de gevolgen van de ziekte en over beschikbare hulpmiddelen. Dit stelt u in staat te anticiperen op veranderingen in uw dagelijks leven. De ergotherapeut bespreekt daarom met u ook de verwachte achteruitgang. Zo kunt u samen alvast nadenken over welke hulpmiddelen er over een tijd nodig zijn. Zodat u ook bij verdere achteruitgang zoveel mogelijk zelf kan blijven doen in uw eigen omgeving.

Omdat het vaak een tijd duurt voordat aangevraagde hulpmiddelen worden geleverd is het belangrijk om deze op tijd aan te vragen.

De verschillende soorten aanpassingen en voorzieningen die mensen met ALS, PSMA of PLS nodig hebben, kunnen meestal via de WMO (gemeente) of zorgverzekering vergoed worden. De ergotherapeut helpt om de meest geschikte middelen te selecteren en aan te vragen. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische rolstoel, die gecombineerd moet worden met omgevingsbesturing voor het automatisch openen van de voordeur, zodat u zelfstandig uw huis in en uit kunt.

De ergotherapeut houdt rekening met de verzorgers en de woonomstandigheden bij het advies van de hulpmiddelen. De ergotherapeut geeft instructie en zo nodig training in het gebruik.

Ook in de laatste fase van de ziekte, de terminale fase, blijft de ergotherapeut betrokken om de zorg voor u hanteerbaar te houden en uw welzijn mee te waarborgen.

Multidisciplinaire samenwerking
De ergotherapeut van EZL overlegt en signaleert naar de andere betrokken hulpverleners. Er is goed contact met de neuroloog of revalidatiearts en het ALS-team; doelen en werkwijzen worden op elkaar afgestemd, zodat er snel en efficiënt hulp geboden kan worden.

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by