De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenziekte, waarbij hersencellen langzaam afsterven. Dit leidt in de eerste plaats tot stoornissen in de beweging maar nog tal van andere problemen, zoals vertraagd denken, het starten en plannen van een activiteit en stemmingsproblemen. De gevolgen voor het dagelijks functioneren nemen toe naarmate de ziekte vordert. Parkinson is een complexe ziekte, voor geen enkele Parkinsonpatiënt zijn de verschijnselen hetzelfde. Voor de ergotherapeut maakt dit geen verschil. De door u als belangrijkste ervaren problemen zijn het vertrekpunt voor de ergotherapeutische behandeling. Daarnaast houdt de ergotherapeut rekening met de behandeling die door onder andere de neuroloog is voorgeschreven zoals medicatie of een DBS.

Welke problemen kunt u ervaren? U kunt door tremoren hinder ondervinden bij het eten, schrijven, telefoneren of werken met de computer; door de startproblemen kunt u wellicht moeilijk opstaan of omdraaien in bed of valt u gemakkelijk in huis. Ook op uw werk of bij het tuinieren, bij het sporten of ergens naar toe gaan met auto of openbaar vervoer kunt u hinder ondervinden.

bekijk specialisten 

Wat kan ergotherapie voor u betekenen?

De ergotherapeut gaat uit van uw mogelijkheden en die van uw omgeving en van wat u gebruikelijk doet. Wij denken met u mee over (praktische) oplossingen en alternatieven. U bekijkt samen met de ergotherapeut hoe u de voor u belangrijke dagelijkse activiteiten kunt blijven doen of opnieuw kunt oppakken. Ook uw naaste kan bij de ergotherapeut terecht met vragen over bijvoorbeeld:

  • de ondersteuning of begeleiding die u nodig heeft;
  • het weer oppakken van gezamenlijke activiteiten;
  • het verbeteren van de balans tussen de zorgactiviteiten en eigen activiteiten.

Behandeling van parkinson

De behandeling vindt bij voorkeur plaats op de plek waar u de problemen ervaart, dus meestal thuis of op het werk. Sommige behandelingen kunnen plaats vinden in de praktijkruimte van de ergotherapeut. 

De ergotherapeut start met het bespreken van uw problemen, wat voor u belangrijk is en wat uw wensen zijn. Er wordt een observatie gedaan van een dagelijkse activiteit om na te gaan wat uw beperkingen en mogelijkheden zijn. In samenspraak met u wordt een plan van aanpak opgesteld.

Samen met de ergotherapeut werkt u aan de realisatie van uw doelen. U kunt hierbij denken aan:

  • Activiteiten op een andere manier uitvoeren. Bijvoorbeeld een maaltijd bereiden in een andere volgorde of in stappen opdelen, zodat geen dubbeltaken uitgevoerd hoeven te worden.
  • Gebruik maken van “cues”  (aandachtsstrategieën) zoals tellen of gebruik van stroken op de vloer bij  “freezing” (blijven steken in de beweging), zodat u veilig zelf de slaapkamer uit kunt lopen.
  • Nadenken over een andere indeling van de dag zodat u meer tijd heeft voor activiteiten die u belangrijk vindt en een betere balans ervaart tussen rust en inspanning.
  • De activiteit anders leren uitvoeren met een aanpassing, een hulpmiddel of hulp van anderen. De ergotherapeut begeleidt u bij de keuze en het aanvragen van aanpassingen bij gemeente, UWV en zorgverzekeraar.
  • Uw naaste adviseren over manieren om u te helpen bij activiteiten, rekening houdend met ergonomische principes om bijvoorbeeld rug en knieën te sparen. 


Aan het eind van de behandeling volgt een evaluatie: zijn de gestelde doelen bereikt, wat kunt u verder zelf doen en bent u tevreden over de ergotherapie? Niet alles werkt voor iedereen. De ergotherapeut stemt daarom adviezen, begeleiding en training af op uw persoonlijke situatie en werkt samen met de andere zorgverleners die bij u betrokken zijn.

Bij verdere voortschrijding van uw ziekte of als u nieuwe belemmeringen ervaart, kunt u de ergotherapeut opnieuw inschakelen. Het voordeel is dat u elkaar al kent en de ergotherapeut de behandeling snel en efficiënt kan afstemmen op uw situatie.  
(Bron:  ParkinsonNet patiëntenfolder Ergotherapie, 2016 )

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by