Meervoudige complexe handicaps

Wanneer er sprake is van meervoudige complexe problematiek kunt u bij ons terecht. De complexiteit ontstaat door een combinatie van lichamelijke en verstandelijke beperkingen. Zo kunnen er motorische, cognitieve, gedragsmatige en/of communicatieve problemen zijn. Er zijn dan meerdere hulpvragen die in verband staan met elkaar. De problemen kunnen zich voordoen tijdens de ontwikkeling van uw kind, het spelen, de verzorging van uw kind, op school, of (het zoeken van) een geschikte dagbesteding. Deze problematiek heeft niet alleen invloed op het functioneren van uw kind, maar beïnvloedt ook de gehele gezinssituatie. Het komt voor dat meerdere leden in het gezin problemen ervaren in hun dagelijks functioneren. Wanneer deze problemen elkaar beïnvloeden is er sprake van meervoudige complexe problematiek.

bekijk specialisten 

Meervoudige complexe problemen komen veel voor bij kinderen met

  • Hersenletsel, zoals Cerebrale Parese (CP)
  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Verstandelijke beperkingen, zoals syndroom van Down
  • Een combinatie van verschillende diagnoses
  • Gedragsstoornissen en/of psychische problemen

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

De ergotherapeut zal altijd beginnen met een probleemverhelderend gesprek om de problematiek goed in kaart te brengen. Daarbij kijkt de therapeut niet alleen naar het kind, maar naar het hele gezin. De verschillende hulpvragen worden in kaart gebracht en er wordt  gekeken welke hulpvragen de grootste prioriteit hebben. De ergotherapeut werkt  samen met andere behandelaars, zoals de kinderarts, fysiotherapeut en logopedist. Goede afstemming met alle betrokkenen is belangrijk.

De ergotherapeut zal altijd eerst uitgebreide diagnostiek toepassen of gegevens van eerdere behandelingen opvragen. Naar aanleiding hiervan zal de ergotherapeut een geschikte interventie kiezen. Dat kan bestaan uit het ondersteunen (met instructie en advies) van ouders en andere betrokkenen, oefentherapie en advies rondom hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen.

Ondersteunen van ouders

De ergotherapeut ondersteunt ouders en mantelzorgers. De hoofdvraag die hierbij leidend is: hoe kunt u uw kind in uw eigen situatie zo goed mogelijk verzorgen en zijn ontwikkeling stimuleren. De ondersteuning kan bestaan uit: advies geven rondom de juiste begeleiding bij het in en uit bed gaan, de juiste manier van verzorgen, het zorgen voor een handige dagindeling en structuur. De ergotherapeut houdt daarbij ook zoveel mogelijk rekening met de praktische situatie waarin de handelingen plaatsvinden. Wat is haalbaar voor u als ouders en de rest van het gezin. Ook wordt gekeken naar de last die de zorg voor uw kind voor u betekent. De ergotherapeut denkt mee op welke manier deze belasting kan worden verminderd. Bijvoorbeeld door een handigere manier van eten geven, of een passende dagbesteding vinden voor het kind.

Functionele oefentherapie

De oefentherapie bestaat uit een praktische vaardigheidstraining. Deze wordt zoveel mogelijk afgestemd op de hulpvraag, het niveau van het kind en de omgeving waarin de activiteit plaatsvindt. Daarbij wordt zoveel mogelijk functioneel geoefend. Dat wil zeggen dat de activiteiten die in de oefensessies worden gebruikt zoveel mogelijk lijken op de activiteiten in uw dagelijkse situatie. Deze training vindt vaak thuis plaats. 

Advies rondom hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen

Hierbij staat de praktische insteek voorop. Een hulpmiddel of een aanpassing moet het kind en u zo goed mogelijk in staat stellen de dagelijkse activteiten uit te voeren. De ergotherapeut kijkt waar het hulpmiddel aan moet voldoen, zoals technische eisen en bruikbaarheid voor alle betrokkenen en de situatie. Welk badstoeltje is in deze badkamer bruikbaar? Welke voorziening is geschikt voor de verzorging ter voorkoming van rugklachten bij de ouder?

De ergotherapeut geeft informatie over de aanvraagprocedure en de vergoeding. Ook ondersteunt de ergotherapeut u in het contact met gemeente, zorgverzekeraar en leverancier. Na levering van de voorziening blijft de ergotherapeut betrokken voor evaluatie en indien nodig training in het gebruik van de voorziening.

Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by