Covid-19 / Corona

Op deze pagina vindt u informatie over de ergotherapiebehandeling bij Covid-19/Corona. Covid-19 wordt veroorzaakt door een virus (SARS-CoV-2). Het doormaken van Covid-19 en/of een IC-opname kunnen fysieke, psychische en cognitieve gevolgen hebben. Het verloop hiervan kan grillig zijn. Herstel is mogelijk, maar gaat vaak gepaard met restverschijnselen. Door gebruik te maken van diverse paramedici die onderdeel uitmaken van de herstelzorg (zoals ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, psychologie) kan men het herstel bevorderen. 

bekijk specialisten

De gevolgen van Covid-19

 • De gevolgen van COVID-19 zijn onder andere:

  •  Vermoeidheid
  •  Benauwdheid
  •  Slaapproblemen, bijvoorbeeld niet goed in slaap komen of niet goed doorslapen.
  •  Psychische klachten zoals angst, depressieve klachten, piekeren en gebrek aan vertrouwen in het lichaam.
  •  Cognitieve problematiek, zoals geheugen- en concentratiestoornissen, overprikkeling en woordvindingproblematiek, bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten.
  •  (Tijdelijk) verlies van smaak en geur

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

Door bovenstaande gevolgen kunnen de meest vanzelfsprekende handelingen opeens erg moeizaam gaan. Hierbij valt te denken aan activiteiten zoals: wassen, aankleden, koken, huishoudelijke taken, gebruik maken van het openbaar vervoer, werken, het uitvoeren van hobby’s enzovoorts.

In eerste instantie bespreekt de ergotherapeut samen met u in een intakegesprek bij welke activiteiten u de meeste knelpunten ervaart of welke activiteit u wellicht helemaal niet meer kunt uitvoeren. Samen met u wordt bepaald welke activiteit(en) voor u het belangrijkste zijn om weer zelf uit te kunnen voeren. Hiermee wordt dan als eerste aan de slag gegaan. Het is per cliënt afhankelijk welke diagnostiek er wordt toegepast, zoals een observatie van een door u gekozen activiteit, het bijhouden van daglijsten of het afnemen van de Sensory Profile. Deze dienen om inzicht te krijgen in uw mogelijkheden, beperkingen en uw belastbaarheid. Vervolgens wordt in samenspraak met u een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd.

De ergotherapeut kan u onder meer de volgende behandelingen aanbieden:

 • Educatie aan u en uw naasten zodat u inzicht krijgt in wat Covid-19 voor u betekend bij de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten. Ook kan er educatie worden gegeven over slaap, hygiëne of levensstijl.
 • Het leren toepassen van energiemanagement, bijvoorbeeld middels tijdschrijven. U krijgt hiermee inzicht in uw activiteitenpatroon en de 'zwaarte' van uw activiteiten. U leert een balans vinden tussen belasting en belastbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van het meetinstrument 'de Activiteitenweger' of de behandelmodule 'Niet Rennen Maar Plannen'.
 • Het aanleren en toepassen van ergonomische principes bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten thuis of op het werk. Hierbij leert u hoe u zo efficiënt mogelijk uw lichaam kunt inzetten, bijvoorbeeld door het toepassen van ademhalingstechnieken. De ergotherapeut kan tevens hulpmiddelen adviseren die uw energiebalans ten goede komen. Denk hierbij aan een douchestoel, huishoudelijke hulp of een scootmobiel.
 • Indien er sprake is van psychische klachten zal hier aandacht voor zijn. De ergotherapeut kan u educatie geven en interventies bieden, zoals signalen in kaart brengen, activering en stressreductie (ontspanningsoefeningen). Mocht het nodig zijn, dan kan de ergotherapeut u adviseren om een psycholoog ter hand te nemen.
 • Leren omgaan met cognitieve beperkingen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van agenda-training, de module 'Niet Rennen Maar Plannen' of interventies gericht op prikkelreductie.
 • De ergotherapeut kan u informatie geven over uw sensorische informatieverwerking, dit kan worden gemeten met de Sensory Profile. Interventies die kunnen worden toegepast zijn de prikkelmeter of smaak- en/of reuktraining.
 • Werkhervatting, bijvoorbeeld middels de methode "weer aan het werk". Hierbij kunt u denken aan het leren van vaardigheden die nodig zijn om uw werk uit te voeren. De ergotherapeut kan met u meedenken over re-integratie en samen een plan opstellen. 

Het uiteindelijke doel van uw ergotherapeut is dat u de activiteiten waar u het meeste waarde aan hecht weer naar tevredenheid en zoveel mogelijk zelfstandig, veilig en met voldoende energie kunt uitvoeren.

Voor ervaringsverhalen en verdere informatie over de behandeling van Covid-19 kunt u gebruik maken van onderstaande website.

https://ergotherapie.nl/corona-en-ergotherapie/

Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by