Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose, afgekort MS,  kent verschillende verschijningsvormen, van een enkelvoudige aanval tot een ernstig voortschrijdende vorm.  De uitvalsverschijnselen kunnen sterk verschillen per persoon. Voor de ergotherapeut maakt dit echter geen verschil; voor ons is de door u ervaren beperking en wat u zelf wil blijven doen in het dagelijks leven, het belangrijkste uitgangspunt. MS heeft invloed op het lichamelijk en cognitief functioneren, op dagelijkse activiteiten en op maatschappelijk functioneren.

bekijk specialisten

Welke beperkingen kan MS met zich meebrengen?

Door gevoelsstoornissen, krachtverlies en verminderde coördinatie kunt u problemen ervaren bij de zelfverzorging, zoals douchen, aankleden of naar het toilet gaan.
Het organiseren en plannen van het huishouden kan als gevolg van geheugenproblemen lastiger zijn. U kunt problemen ervaren op uw werk, wanneer u niet meer alle taken goed kunt uitvoeren die bij uw beroep of functie horen. Bijvoorbeeld doordat u minder goed gaat zien of als het spreken minder verstaanbaar wordt. Concentratieproblemen en vermoeidheid zijn ook vaak beperkende factoren. Het uitvoeren van uw hobby kan lastig zijn, doordat u problemen ervaart met de oog-handcoördinatie of spasticiteit en krachtverlies.

Wat kan de ergotherapeut doen?

De ergotherapie heeft tot doel dat u een zo onafhankelijk mogelijk leven kunt leiden in iedere fase van uw ziekte. De ergotherapeut  houdt rekening met uw gebruikelijk dagelijkse routines, uw vaardigheden, uw mogelijkheden tot verandering, uw hulpbronnen en uw sterke kanten. Aan het begin van de behandeling worden uw mogelijkheden en problemen in kaart gebracht. Er wordt hierbij rekening gehouden met de omgeving waarin u werkt, woont en uw overige activiteiten uitvoert.  De ergotherapeut onderzoekt onder meer uw kracht en handigheid, uw fysieke belastbaarheid (vermoeidheid). Met de Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) worden de invloed van cognitieve stoornissen op uw activiteiten van het dagelijks leven of huishoudelijke activiteiten beoordeeld.  Deze onderzoeken bieden aanknopingspunten voor het opstellen van het therapieplan.  In overleg met u en eventuele mede behandelaars besluit de ergotherapeut of de behandeling zich richt op:

  • het herstellen vaardigheden, zoals het leren gebruiken van geheugen strategieën
  • het leren compenseren of anders leren handelen, bijv. door gebruik te maken van de Activiteitenweger. 
  • aanpassen van de fysieke omgeving of het instrueren van de naast betrokkenen;  bijv. uw partner leren met uw rolstoel om te gaan.

De ergotherapeut begeleidt het proces van kiezen van het juiste hulpmiddel tot evaluatie van het gebruik ervan.

Tevens geeft de ergotherapeut een indicatie over de hoeveelheid begeleiding of hulp die u nodig heeft en of u in  staat bent om in de maatschappij te functioneren.

Het zelf leren managen van uw ziekte is een zeer belangrijk thema binnen de ergotherapie. Bijvoorbeeld door het hanteren van leefregels, structuur en regelmaat creëren en een balans vinden tussen belasting en belastbaarheid. U vergroot uw vaardigheden om oplossingen te bedenken voor een probleemsituatie, u krijgt het gevoel meer controle over de ziekte te verkrijgen. Op een manier die bij u past. 

De specialisten


Maak een afspraak

Bedrijfsnaam
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by