Corona nieuws

In de afgelopen 3 jaar heeft COVID-19 een grote impact gehad op Nederland. Vrijwel iedereen kreeg op de een of andere manier te maken met de gevolgen van het coronavirus. Nu, ruim 3 jaar na de eerste besmetting in Nederland, start een nieuwe fase. Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de overheid adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona, te voorkomen. 

We zijn nu beter tegen het virus beschermd dan een tijd geleden. Maar het virus is er nog steeds. Daarom moeten we voor elkaar blijven zorgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid moeten we blijven opletten en elkaar niet besmetten.

Wij verwijzen hiervoor naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/hoe-gaat-nederland-om-met-het-coronavirus/adviezen-om-luchtweginfecties-te-voorkomen

Indien u tot deze groep mensen hoort, begrijpen wij dat u wellicht tijdens een afspraak met de ergotherapeut duidelijke afspraken wenst te maken. Neemt u hiervoor gerust contact met ons op via telefoonnummer 043-3619880 en maak uw wensen kenbaar. 


Ga terug naar overzicht
Corona nieuws
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by