Corona nieuws

Het corona-virus COVID-19 en alle bijbehorende maatregelen hebben op dit moment een grote impact op ieders leven. Het leidt tot een uitzonderlijke, bijna onwerkelijke situatie. Wij willen er alles aan doen om verspreiding van het corona-virus zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd zo goed als mogelijk te helpen. We staan natuurlijk voor onze cliënten klaar! Er is echter bepaald vanuit wet- en regelgeving dat we terughoudend moeten zijn met face-to-face contact. We nemen natuurlijk alle veiligheids- en hygiëne maatregelen in acht. De therapeut door wie de cliënt behandeld wordt, bepaalt zelf of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. De maatregelen en adviezen vanuit het kabinet en het RIVM zijn leidend voor ons.

Wat doet Ergotherapiepraktijk Zuid–Limburg
Ergotherapeuten maken mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk. Wij merken dat thuiszorgorganisaties te weinig mankracht hebben. Als ergotherapeuten zoeken wij naar mogelijkheden, zodat ouderen bijvoorbeeld weer zonder hulp van zorg of familie naar het toilet kunnen gaan, zelfstandig in- en uit- bed kunnen komen en zichzelf kunnen verzorgen. Het gaat dus om de alledaagse bezigheden die niet voor iedereen meer vanzelfsprekend zijn, omdat men bijvoorbeeld slecht ter been is. Dit kan door het op een andere manier aan te leren, of door een hulpmiddel in te zetten. 

Via deze weg willen we jullie laten weten dat wij er voor deze mensen zijn, in een tijd waarin we helaas niet meer snel kunnen terugvallen op zorg of familie. Door met een ergotherapeut te zoeken naar manieren om het zelf weer te kunnen doen zijn de hulpbehoevende mensen minder afhankelijk. 

Wij proberen onze behandeling en begeleiding door te laten gaan, maar zorgen tegelijkertijd dat de cliënt en onze medewerkers zoveel als mogelijk worden beschermd tegen het coronavirus:
- We maken gebruik van de mogelijkheid om “zorg op afstand” te leveren, via video- of een telefonisch consult;
- Indien “zorg op afstand” niet toereikend is kan er zorg face-to-face plaatsvinden. Hierbij houden we de regels van het RIVM in acht. Dit wil zeggen: we wassen onze handen bij binnenkomst, we houden minimaal 1,5 meter afstand en wassen onze handen bij vertrek;
- Indien de therapeut zelf (milde)gezondheidsklachten heeft, dan wordt er geen face-to-face zorg geleverd en wordt er contact opgenomen met de cliënt.

Wat dient de cliënt te doen?
Heeft de cliënt een face-to-face afspraak met een van onze therapeuten en heeft de cliënt of één van de huisgenoten (milde) gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten, niezen, verhoging of koorts (>38 graden) en/of contact gehad met een patiënt met een bewezen coronabesmetting;
Neem dan rechtstreeks contact op met de therapeut of met de praktijk via 043 36 19 880.

Samen zullen we in elke situatie zoeken naar een passende oplossing, zodat we zo goed als mogelijk de zorg kunnen bieden die elke cliënt nodig heeft.


Ga terug naar overzicht
Corona nieuws
© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by