Sensorische integratie

Onze zintuigen sturen informatie door naar onze hersenen en daardoor kunnen we zien, ruiken, voelen, horen, proeven en onze houding waarnemen. Wanneer de hersenen deze informatie niet goed verwerken, wordt dit een sensorische integratiestoornis genoemd. Een kind heeft dan moeite om op een goede manier te reageren op een alledaagse prikkel. Een kind met een sensorische integratiestoornis kan bepaalde informatie verkeerd interpreteren, neemt de prikkels te sterk waar of weet niet wat hij ermee aan moet. Dit kan resulteren in bijvoorbeeld woedeaanvallen of ongepast gedrag. Ook kunnen kinderen tegenovergestelde reacties vertonen zoals het nauwelijks tot niet waarnemen van prikkels of het vermijden van prikkels en er kan angst ontstaan.

Omdat het informatieproces van en naar de hersenen niet helemaal goed verloopt kunnen kinderen moeite hebben met het volhouden of volbrengen van een taak. Zij kunnen snel afgeleid of in de war raken. De sensorische informatieverwerking heeft daarnaast ook invloed op de ontwikkeling van de motorische vaardigheden in combinatie met de schoolse vaardigheden. Denk hierbij aan knutselen of tekenen en schrijven.

Kinderen met problemen in de sensorische integratie hebben vaak moeite met situaties waar veel prikkels vanuit de omgeving zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de klassenuitjes, pauzes, spelen in de speeltuin, kinderfeestjes, gym- of zwemles, etc. Maar ook situaties die rustiger lijken, kunnen voor deze kinderen een uitdaging zijn. Zo zijn er veel kinderen waarbij het douchen, afdrogen of het aankleden juist een probleem vormt. Kinderen die moeite hebben met deze taken kunnen dit als heel onprettig ervaren, of de situatie vermijden zoals bij tactiele afweer. Soms komen zij helemaal niet tot handelen.

bekijk specialisten

Sensorische integratie problemen komen veel voor bij kinderen met

 • Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), zoals Asperger en PDD-NOS
 • ADHD en ADD
 • Hersensletsel, zoals Cerebrale Parese (CP)
 • Zintuigelijke afwijkingen (slechthorend of slechtziend)
 • Een vertraagde ontwikkeling

Wat kan een ergotherapeut betekenen?

Sensorische integratie therapie richt zich op het om leren gaan met verschillende prikkels zodat de alledaagse activiteiten zonder problemen uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor dient eerst een gesprek plaats te vinden met de ouders en het kind, om te achterhalen in welke situaties de problemen met name voorkomen. Soms wordt ook de leerkracht om informatie gevraagd.
Verdere diagnostiek zal in vele gevallen bestaan uit observaties naar onder andere visuele en tactiele waarneming of evenwicht en afname van de Sensory Profile (SP-NL). De Sensory Profile is een vragenlijst die de informatieverwerking vanuit de verschillende zintuigsystemen onderzoekt:

 • Horen – auditief
 • Zien – visueel
 • Evenwicht – vestibulair
 • Tast – tactiel
 • Uithoudingsvermogen / spiertonus
 • Lichaamshouding en beweging, propriocepsis (bewegingsgevoel)
 • Emotionele/sociale reacties
 • Proeven, smaak, geur - oraal

Door middel van de SP-NL kan de prikkelverwerking geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt worden. Op deze manier kan de behandeling afgestemd worden op de prikkelbehoefte van het kind. Uitvoeren van alledaagse handelingen zonder problemen en het zelfstandig functioneren zijn een van de belangrijkste doelstellingen tijdens de therapie. Het aanbieden van doelgerichte activiteiten staat centraal voor het behalen van de doelen. Dit wordt gedaan door een speelse situatie te creëren waarin het kind op zijn eigen niveau aangesproken wordt en uitgedaagd wordt om op een hoger niveau te functioneren. Hier worden de verschillende zintuigelijke en motorische processen geïntegreerd.

Er kunnen verschillende compensatie strategieën aangeleerd worden zodat het kind deze zelf kan toepassen, zoals bijvoorbeeld dempingstechnieken: onder andere diepe druk en friemelen. Ook kan de omgeving worden aangepast zoals bijvoorbeeld het dragen van verzwaarde kleding of het inzetten van een wiebelkussen.
 

De specialisten


Maak een afspraak

© Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg
Created by